Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Seniorenorkest de Havenmuzikanten

De Havenmuzikanten musiceren en repeteren wekelijks in Catharinahof in Grave, waar bewoners en belangstellenden met veel plezier bij aanwezig zijn. Tevens verlenen we daar muzikale ondersteuning bij festiviteiten zoals de Prinsenverkiezing en de Avond4daagse. Daarnaast wordt er gemiddeld 15 keer per jaar opgetreden in verzorgings- en verpleeghuizen in het Land van Cuijk en Maasduinen. Het orkest heeft momenteel 30 leden, allen senioren, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar.

Bestedingsdoel

Wij streven naar een optimale bezetting van de muziekinstrumenten om een zo goed mogelijke balans in de klankkleur te krijgen. Momenteel kunnen we een klarinet en een aanvulling bij het slagwerk goed gebruiken. Ook het goed onderhouden van de muziekinstrumenten is onverbrekelijk verbonden aan het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de muziek.
Resultaat:€ 417,61