Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Biljartvereniging Amorti

Leden aansporen de bijartsport te bedrijven.

Bestedingsdoel

Om de paar jaar nieuwe biljartballen en een nieuw laken.
Resultaat:€ 29,00