Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Bridgeclub 2-Harten

Bridge is een denksport en verschaft veel sociale contacten.

Bestedingsdoel

We geven velen, vooral 60-plussers , de gelegenheid deze sport te beoefenen.
We gaan voor een goede organisatie en prima materialen.
Resultaat:€ 487,22