Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

K.B.O. afd. Mill

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Mill, behartigt de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

Bestedingsdoel

De opbrengst van deze actie willen wij graag inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving vergroten.
Resultaat:€ 1.183,24