Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Carnavalsver. De Ezels

Het doel van de vereniging is rond of met carnaval feestmiddagen en/of -avonden -
te organiseren voor haar leden, toegankelijk voor alle kinderen en volwassenen van
Gassel.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de bewoners van Gassel regelmatig op de hoogte te houden van haar
activiteiten;
b. regelmatig overleg te voeren met de zusterverenigingen uit de gemeente Grave;
c. mee te werken aan de totstandkoming en een goede functionering van het
Carnaval in het algemeen.

Bestedingsdoel

Sparen voor en aankoop van uniformen en attributen (o.a. verlichtingsinrichting podium en muziekapparatuur) ten behoeve van het jubileumjaar van onze vereniging.
Resultaat:€ 464,02