Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg. Carnaval De Zelfkant

Carnavalsvereniging De Zelfkant uit Haps is een vereniging die actief (carnavals-)activiteiten organiseert in Haps en daarmee ten doel heeft om de leefbaarheid van het dorp en de gemeente hoog te houden. Samen leven is samen lachen.

Onze activiteiten zijn voor jong en oud, zeer jong en zeer oud en voor diverse pluimage (Hapsnappersbal). Daarnaast gaan wij enkele dagen op ziekenbezoek om bij zoveel mogelijk mensen de carnavals sfeer en -gedachte en de lach te bezorgen.

Bestedingsdoel

Organisatie Jubileum 6 x 11 jaar CV De Zelfkant.

Naast onze jaarlijkse activiteiten willen we dit seizoen ons jubileum vieren mét zoveel mogelijk mensen uit Haps en omstreken. Natuurlijk zullen we eea ook met onze contributies en sponsoring bekostigen, maar daarmee redden we het niet alleen. Doel is een open 11-11 bal, een jubileumreceptie én een groots opgezet Jubileum-Tuinfeest. Alles ten bate van de leefbaarheid in ons dorp.

Jullie stem is zeer welkom en bij voorbaat onze dank daarvoor!
Ga naar de website van Stg. Carnaval De Zelfkant
Resultaat:€ 771,43