Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

K.B.O. afd. Overloon

Ouderenvereniging aangesloten bij KBO Brabant. KBO Overloon is een vereniging van ongeveer 700 leden met als doel om d.m.v. vele activiteiten de mensen dichter bij elkaar te brengen.

Bestedingsdoel

We proberen door een diversiteit aan activiteiten en door de kosten voor deelname aan deze activiteiten zo laag mogelijk te houden een zo groot mogelijk toeloop van leden te bereiken. Enkele activiteiten zijn o.a. Kerstviering, Meerdaagse reis, Fietsdagen, Snertdag, wandelexcursies, themadagen (dit jaar thema Dementie), kunstbijeenkomsten en sportieve activiteiten.
Resultaat:€ 1.241,24