Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

K.B.O. afd. Beers

Onze vereniging is een ouderenbond en vanaf de leeftijd van 55 jaar kunnen en mogen ze lid worden. Ook vanuit deze vereniging worden er wekelijks vaste aktiviteiten georganiseerd zoals fietsen in de zomermaanden, kienen, zingen, nordic walking/wandelen en handwerken. Buiten deze wekelijkse aktiviteiten hebben 1 maal per maand een bijeenkomst zoals lezingen, bezoek musea, modeshow, busreis, ontmoetingsdag en kerstviering.

Bestedingsdoel

Met dit doel willen we de leden de gelegenheid geven en indien mogelijk deel te nemen aan de bovenstaande aktiviteiten met een zo´n laag mogelijk eigen bijdrage.
Resultaat:€ 788,83