Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Badmintonclub Grave

Badmintonclub Grave is een gezellige club waar recreatief op de donderdagavonden sportief wordt gespeeld. Buiten het recreatieve spel kan ook worden deelgenomen aan de dorpencompetitie, welke wordt gespeeld in de omliggende dorpen.

Bestedingsdoel

Met behulp van de Rabo ClubSupport opbrengst willen we (extra) trainingen kunnen geven. De kosten hiervan (zaalhuur en eventueel inhuur externe trainer) kunnen hierdoor op een acceptabel niveau komen.
Ga naar de website van Badmintonclub Grave
Resultaat:€ 301,61