Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

K.B.O. afd. Grave

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de ouderen, in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

Bestedingsdoel

In verband met ons 70 jarig bestaan organiseren wij een korenmiddag op vrijdag 27 september as. Het Onze liederentafel : Ons Plezier" zal als eerste optreden. Daarnaast hebben we nog 3 koren kunnen regelen. Het begint om 13.30 uur in de theaterzaal van Catharinahof. Vooraf krijgt iedereen gratis een kopje koffie of thee. Het is voor iedereen gratis.
Resultaat:€ 92,80