Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Jeugdclub De Karekieten

Jeugdvereniging de Karekieten en Raggebende organiseert maandelijks leuke activiteiten voor kinderen. De Karekieten is voor de basisschool kinderen. De Raggebende is voor de kinderen in de leeftijd van de middelbare school.

Bestedingsdoel

Een nieuwe geluidsinstallatie met in ieder geval een draagbare muziekbox.
Resultaat:€ 307,41