Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg. Dorpsraad Groeningen

Stichting Dorpsraad Groeningen zet zich in voor de leefbaarheid in Groeningen. We zijn er voor en door de bewoners. De dorpsraad organiseert jaarlijks met Hemelvaart een dorpsactiviteit voor alle inwoners van Groeningen. Ook maken wij welkomspakketjes voor onze nieuwe inwoners en zijn we verantwoordelijk voor de prachtig versierde kerstboom. Onze belangrijkste taak is verder dat wij het korte lijntje zijn en hebben met de gemeente Boxmeer.

Bestedingsdoel

Groeningen groeit! Er wordt flink gebouwd en ook de zorgboerderijen breiden zich uit. Het speeltuintje in het midden van ons dorp is weinig aantrekkelijk meer en daar willen wij graag verandering in brengen. Met het verzamelde geld zouden wij graag speeltoestellen aanschaffen waar de jeugd, maar zeker ook de bewoners van de zorgboerderijen, gebruik van kunnen maken. Ook zouden we graag een vangnet willen laten plaatsen achter de goal, om ons mooie kapel te beschermen tegen overvliegende ballen.
Resultaat:€ 145,01