Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg Dorpsservicewinkel Gassel

Bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners en bezoekers in Gassel. Het beschikbaar stellen van ruimten voor maatschappelijk sociaal cultureel educatief recreatieve zaken in de ruimste zin door het realiseren en in stand houden van voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in Gassel. Het initiƫren en organiseren van activiteiten op sociaal, recreatief en educatief gebied, die bijdragen aan de attractiviteit van het gebied.

Bestedingsdoel

Vanaf oktober zullen mensen met een beperking deel uit gaan maken als medewerking van de buurtmarkt. Om die mensen een veilige werkplek aan te bieden moeten er diverse aanpassingen plaatsvinden. Hiervoor willen we inkomende gelden aan besteden.
Ga naar de website van Stg Dorpsservicewinkel Gassel
Resultaat:€ 475,62