Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Hejje Mojjer

Het behartigen van alle dorpsbelangen bij diverse instanties en overheden. Verbeteren van woon-en leefklimaat in Heijen..

Bestedingsdoel

Opzetten van diverse projecten zoals het huiskamerproject, woningbouw( sociale woningbouw, levensbestendige woningen en starterswoningen, veiligheid enz. Het stimuleren van initiatieven ter verbetering dorpsgezicht.enz.
Resultaat:€ 1.351,45