Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg Welzijnsbevordering Bergen

In het Ontmoetings Centrum Bergen komen mensen met elkaar in contact.
De achterblijvende gedachte is: bewoners het gevoel geven, dat je als mens deel uitmaakt van de gemeenschap.

Bestedingsdoel

organiseren van diverse activiteiten om mensen uit hun isolement te halen.
Resultaat:€ 377,01