Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

De Heerlyckheit Plo

Heemkunde Oploo is een vereniging van vrijwilligers die zich bezig houdt met heemkunde, het bevorderen van belangstelling voor de eigen leefomgeving en het vergroten van kennis over oploo in het verleden en heden. We proberen de geschiedenis van Oploo levendig te houden. Dit doel proberen we te bereiken door het verzamelen van historisch materiaal, het doen van archief onderzoek en door het houden van lezingen, excursies en exposities.

Bestedingsdoel

Om onze doelen te kunnen bereiken hebben wij middelen nodig (nieuwe computers) voor het digitaliseren van de verkregen materialen. Denk aan honderden foto's , prenten en documenten. Dit alles voor het veiligstellen van het cultureel erfgoed voor nu en in de toekomst.
Ga naar de website van De Heerlyckheit Plo
Resultaat:€ 527,82