Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg Bibliotheek Werkgroep Wanroij

Stichting Bibliotheek Werkgroep Wanroij zorgt met inzet van vrijwilligers voor het voortbestaan van de bieb. Jong en oud kunnen zo in het eigen dorp gebruik blijven maken van onze bibliotheek. Door een goede collectie jeugdboeken worden ook jongeren gestimuleerd te gaan lezen en te blijven lezen. Veel leden steunen de bibliotheek al met een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Deelname aan de Rabobank ClubSupport stelt ons echter in staat een extra uitbreiding van de collectie mogelijk te maken.

Bestedingsdoel

Het bijeengebrachte geld zal worden gebruikt om de boekencollectie van de bieb in Wanroij up-to-date te houden en daarmee de leesbevordering te ondersteunen. In de afgelopen drie jaar is daartoe al een extra aanschaf van ruim 200 titels gedaan. Dat is door onze leden zeer enthousiast ontvangen. Graag willen wij dit succes voortzetten.
Ga naar de website van Stg Bibliotheek Werkgroep Wanroij
Resultaat:€ 1.276,05