Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg. Gemeenschapshuis

Stichting Gemeenschapshuis Overloon
Als stichting beheren wij het gemeenschapshuis in Overloon. Het gebouw vervult een centrale rol in het dorp en is voor veel verenigingen het verenigingsgebouw. Van jong (SJIL) tot oud (KBO), van dans, zangvereniging tot fanfare. Van dagopvang tot bibliotheek. Kortom het gebouw wordt multifunctioneel gebruikt. Veel vrijwilligers dragen hieraan hun steentje bij, hier zijn we trots op.

Bestedingsdoel

Het gebruik van het gebouw is aan het veranderen. De huidige installaties voldoen niet meer aan de huidige eisen van uit de gebruikers. Om hieraan te kunnen voldoen zullen diverse aanpassingen en uitbreidingen willen gaan realiseren.
Ga naar de website van Stg. Gemeenschapshuis
Resultaat:€ 435,02