Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Reumapatiëntenver. Land Van Cuijk

De RPV Land van Cuijk probeert zo goed mogelijk de belangen van haar leden (en partners van haar leden) te behartigen d.m.v. het verzamelen en verstrekken van informatie, het organiseren van activiteiten en last but not least, lotgenoten met elkaar in contact te brengen.
Het feit dat je merkt dat je er niet alleen voorstaat is voor veel mensen vaak al een hele vooruitgang.

Bestedingsdoel

De bijdrage van de Rabo Club Support willen wij graag inzetten om de financiele bijdrage van de leden zo laag mogelijk te houden bij het organiseren van bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel ervaringen uit te wisselen over het leven met reumatische aandoeningen.
Ga naar de website van Reumapatiëntenver. Land Van Cuijk
Resultaat:€ 464,02