Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

K.B.O. afd. St. Norbertus

KBO St Norbertus is een beweging van en voor de senioren van nu. De KBO houdt zich nadrukkelijk
bezig met de belangen van haar leden. Om deze doelstelling te bereiken bieden we naast advies en informatie over allerlei zaken ook ontspanning en ontmoetingsactiviteiten.

Bestedingsdoel

Met deze bijdrage proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Vooral voor de mensen
met een kleine beurs.
Ga naar de website van K.B.O. afd. St. Norbertus
Resultaat:€ 1.119,44