Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Kath. Bond v Oud. 'Sint Vincentius'

De vereniging behartigd de belangen voor onze senioren, aansluitend bij de belevingswereld en wensen van onze leden. Dit draagt bij aan de maatschappelijke participatie. Voornaamste aandachtspunt is de zorg voor het beschikbaar zijn van voorzieningen op het terrein van cultuur, dienstverlening, (gezondheids-)zorg, sport, veiligheid, welzijn, vervoer en wonen.

Bestedingsdoel

Een financieel support betekent voor ons dat we verscheidende activiteiten betaalbaar kunnen houden voor onze senioren, zoals de organisatie van vervoer en informatiemiddagen over uiteenlopende zaken. We bevorderen hiermee de leefbaarheid en het welzijn van onze senioren uit Velp.
Resultaat:€ 377,01