Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

De Verbinding

Het coördineren van gemeenschappelijke activiteiten van de aangesloten leden, het genereren van gelden, (laten) uitvoeren van activiteiten, realisering van projecten zoals, maar niet beperkt tot, dorpsverbeteringen ten behoeve van de Gasselse gemeenschap en het verrichten van aI wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestedingsdoel

Als coördinator van alle verenigingen uit Gassel zijn we actief om een gemeenschappelijk doel te realiseren voor de gemeenschap uit Gassel.
Resultaat:€ 133,40