Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Kring van Scherpschuttersver. L.v.Cuijk

Scherpschuttersvereniging voor schutterijen en gilden in het Land van Cuijk die het Brabants Wipschieten beoefenen. Ieder jaar worden er minimaal 10 schietwedstrijden in kringverband georganiseerd.

Bestedingsdoel

Het beschikbaar stellen van 10 bekers voor de 10 schietwedstrijden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen.
Ga naar de website van Kring van Scherpschuttersver. L.v.Cuijk
Resultaat:€ 133,40