Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Schuttersgilde St. Jan

Een actieve culturele historische vereniging anno 1565. Het doel is om een grote saamhorigheid te creeren tussen alle gildebroeders en gildezusters en de bevolking. Vroeger was het gilde er ter bescherming van het dorp, nu worden er traditionele wedstrijden gehouden om uit te maken wie het "sterkste"is. Denk hierbij aan trommelen, vendelen, kruisboog en geweer schieten. Het Gasselse gilde is een kerkelijk gilde en is daarom ook aanwezig bij o,a, Mariaviering en andere vieringen.

Bestedingsdoel

Een actieve culturele historische vereniging anno 1565. Het doel is om een grote saamhorigheid te creeren tussen alle gildebroeders en gildezusters en de bevolking. Vroeger was het gilde er ter bescherming van het dorp, nu worden er traditionele wedstrijden gehouden om uit te maken wie het "sterkste"is. Denk hierbij aan trommelen, vendelen, kruisboog en geweer schieten. Het Gasselse gilde is een kerkelijk gilde en is daarom ook aanwezig bij o,a, Mariaviering en andere vieringen.
Ga naar de website van Schuttersgilde St. Jan
Resultaat:€ 243,61