Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

St. Nicolaasgilde

Het St. Nicolaasgilde, ruim 100 leden, wil de gildetraditie in stand houden en doet dit o.a. door het deelnemen aan gildendagen, herdenkingen en festiviteiten.

Bestedingsdoel

Op 24 mei 2020 organiseert het St. Nicolaasgilde een "Gildendag", waarbij naar verwachting 40 gildes naar Haps afreizen om deel te nemen aan een optocht door Haps en aan wedstrijden op het evenementeterrein aan de Cuijkseweg. De winnaars van de wedstrijden ontvangen traditioneel een zilveren schildje.
Resultaat:€ 324,81