Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

St.Antonius en St.Nicolaas Gilde

Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen heeft tot doel om de eeuwenoude gildetradities en gildecultuur in stand te houden.
Activiteiten binnen het gilde zijn: geweerschieten, kruisboogschieten, vendelen en trommen. Deze activiteiten worden lokaal of in de regio uitgevoerd.

Bestedingsdoel

Aanschaf zomertenues voor de geweer- en kruisboogschutters en drumbandleden.
Ga naar de website van St.Antonius en St.Nicolaas Gilde
Resultaat:€ 580,02