Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

St. Anthonius Gilde

Het St. Anthonius Gilde stelt zich ten doel, in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd door een Christelijke geest, de schuttersgilden in stand te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle omvang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen.

Bestedingsdoel

We willen de bijdrage gebruiken om de onlangs toegetreden gildezusters in een bijpassend kostuum te kunnen kleden zodat zij samen met de gildebroeders een harmonieus geheel vormen tijdens een uittreden van ons gilde.
Resultaat:€ 545,22