Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Schuttersgilde St. Matthias

Het Sint Matthiasgilde is een historische vereniging uit Oploo, Gemeente Sint Anthonis.

Het Oploose schuttersgilde voert diverse disciplines uit, zowel in competitie als vriendschappelijk verband. Ook is het gilde betrokken bij diverse evenementen en gebeurtenissen in en om Oploo. De watermolen in Oploo vormt het clubhuis van het gilde.

Bestedingsdoel

Na een historische jaarvergadering maken sinds begin 2019 dames deel uit van ons schuttersgilde. De dames hebben zelf hun kostuums ontworpen en gemaakt! Als discipline binnen het gilde gaan de dames o.a. bazuinblazen. Hiertoe moeten muzieklessen worden gevolgd en bazuinen worden aangeschaft en onderhouden. Als er voldoende kennis en vaardigheid is opgebouwd, zullen de dames tijdens optochten, wedstrijden en overige bijeenkomsten hun bazuingeschal laten horen.
Ga naar de website van Schuttersgilde St. Matthias
Resultaat:€ 725,03