Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

De Kuuklanders

Wij zijn een vereniging van actieve ruiters en amazones van lagere schoolleeftijd tot en met gepensioneerden. Onze leden rijden allemaal serieus met als doel de pony's en paarden met plezier voor mens en dier verder op te leiden in goede gezondheid. De leden zijn actief op het vlak van dressuur, springen en eventing.

Bestedingsdoel

De buitenrijbaan heeft veel te verduren door de weersomstandigheden en behoeft onderhoud. Ook de materialen die gebruikt worden in de lessen en bij het oefenen zijn aan slijtage onderhevig en/of zijn aan vernieuwing toe.
Resultaat:€ 156,61