Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

St. Joris en St. Anthoniusgilde

Sint Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees

Bestedingsdoel

Het instandhouden (en eventueel uitbreiden) van de Brabantse gildetradities en -cultuur (deel uitmakend van het immaterieel cultureel erfgoed), op plaatselijke, gemeentelijke en regionale schaal
Resultaat:€ 168,21