Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Stg Welzijn Ouderen Mill

SWOM zet zich ervoor in dat senioren van alle leeftijden fit en gezond blijven en voldoende bewegen. Daarnaast bieden wij diverse diensten aan zoals alarmering tafeltje dek je vervoer etc. De wekelijkse activiteiten zijn leuk en gezellig . De sociale contactfunctie is bij SWOM heel belangrijk. De SWOM organiseert in Wilbertoord, Langenboom, Sint Hubert en Mill talrijke activiteiten.
Met andere seniorenorganisaties wordt nauw samengewerkt

Bestedingsdoel

Voor het vervoer van senioren wordt gebruik gemaakt van computerprogrammering.
Het programma van vervoer willen we gaan moderniseren. Zodat wij aan alle vormen van aanvraag kunnen voldoen.
Resultaat:€ 1.015,04