Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

K.B.O. afd. Ledeacker

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ledeacker.

Bestedingsdoel

Het aanbieden en organiseren van activiteiten ter bevordering van sociale contacten en welzijn van onze leden. En het aanschaffen van materialen hiervoor.
Resultaat:€ 330,61