Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

De Zonnebloem afd. Ottersum, Milsbeek en Ven Zelderheide

Naast het bezoekwerk organiseren wij als Zonnebloem activiteiten voor onze gasten welke door een lichamelijke beperking niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Bestedingsdoel

Voor de ziekendag in de eerste week van september 2020 willen wij alle zieken in de drie kerkdorpen uitnodigen en de bijeenkomst afsluiten met een lunch.
Resultaat:€ 2.093,88