Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

De Zonnebloem afd. Gennep

Wij zijn een vereniging die dit jaar 70 jaar bestaat en bijna 50 jaar in Gennep
Wij organiseren activiteiten voor ouderen die niet meer zo mobiel zijn. Deze bezoeken wij ook en we doen een op een activiteiten, dat betekend dat een vrijwilliger op stap gaat met een gast/deelnemer en dan een kleine activiteit gaan doen. Dat kan gewoon een stukje rijden zijn naar plaatsen waar ze niet meer kunnen komen met een kopje koffie ergens enz

Bestedingsdoel

We willen het bedrag besteden juist aan deze een op een activiteiten. Zo belangrijk voor ouderen die niet meer mobiel zijn. Een leuk middagje iets ondernemen met een vrijwilliger. Ze zijn even weg uit hun eigen huis en vinden in de vrijwilliger een luisterend oor voor hun verhalen. De eenzaamheid onder ouderen is groot en dan zijn zo'n middagen een lichtpuntje.
Resultaat:€ 1.131,04