Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Buurtver. Samen Sterk

De Buurtvereniging is vooral bedoeld om de onderlinge band tussen de buurtbewoners te bevorderen en te verstevigen. Dit doen we door samen met de leden verschillende evenementen te organiseren.

Bestedingsdoel

De bijdrage uit RABO Clubsupport zal o.a. besteed worden aan huur van ruimte en materialen voor bijvoorbeeld onze wekelijkse kaartavonden en andere activiteiten. Zoals kosten voor rondleidingen in musea in de regio, huur van jeu de boules banen, sporthal.
Resultaat:€ 742,43