Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Heemkundekring Felix Walter

Sinds 1975 verzamelen we foto´s en andere gegevens van de historie van Langenboom. Deze gegevens publiceren we in boeken, maar ook in de uitgave "Aauw Nijs", die 4 x per jaar verschijnt. Veel vrijwilligers helpen hierbij.

Bestedingsdoel

We trachten ieder jaar een boek uit te geven in de serie "Minse van Langenbôm". dat kost veel tijd en energie, maar ook financiën. In deze boeken beschrijven we de huizen met bewoners van de verschillende wijken van Langenboom. De bewoners van die wijken helpen bij het verzamelen van de gegevens. Reeds 2 delen uit de serie zijn verschenen.
Ga naar de website van Heemkundekring Felix Walter
Resultaat:€ 301,61