Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

B.C. Witrodewi

BC Witrodewi is een badmintonvereniging die is opgericht in 1986 te St Hubert. Het is een kleine vereniging met leden uit Mill en St Hubert en omgeving. Vanaf september tot eind juni
hebben we op maandagavond onze speelavond in de jachthoorn te St Hubert.

Bestedingsdoel

Bestedingsdoel is aanschaf van sportmaterialen en trainingen.
Resultaat:€ 214,61