Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Buurtver.Rond 't Kopke

Buurtvereniging Rond 't Köpke organiseert al 40 jaar activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten. Naast het ontmoeten ontstaat er verbinding met de buurt. Mensen weten wie er in hun buurt wonen en helpen elkaar waar nodig en mogelijk. Zo wordt de leefbaarheid in de buurt behouden.

Bestedingsdoel

De gelden zullen ingezet worden om de activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten te realiseren tegen een geringe eigen bijdrage. Door de kosten voor de buurtbewoners zo laag mogelijk te houden is de gang naar de activiteiten laagdrempelig en zal een zo grotere groep mensen de activiteiten bezoeken. De gelden zullen besteed worden aan materialen voor bijvoorbeeld een spooktocht, een bingo en verteer.
Resultaat:€ 110,20