Rabobank Oss Bernheze

K.B.O. afd. Dinther

KBO-Dinther is een seniorenvereniging. In haar statuten is het doel gesteld om de belangen van ouderen te behartigen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel ‘Midzomeractiviteiten voor senioren’ is gekozen ter bestrijding van eenzaamheid onder de ouderen en het stimuleren van elkaar ontmoeten in een periode dat familie en buren op vakantie zijn.
Ga naar de website van K.B.O. afd. Dinther
Resultaat:€ 1.374,78