Rabobank Oss Bernheze

PCOB afdeling Oss

De PCOB is een ouderen bond op protestante grondslag. Leden van alle religies zijn welkom

Bestedingsdoel

Het geven van cursussen en voorlichting zoals: valpreventie;hulpdiensten; hulphonden.
Daarnaast omzien naar elkaar zoals taxidiensten, gezamenlijke maaltijden etc
Resultaat:€ 148,50