Rabobank Oss Bernheze

Osse Operavereniging

Het beleid van de Osse Opera is er op gericht om het koor binnen de amateurstatus verder te professionaliseren, met andere woorden: we willen de activiteiten in organisatorisch, zakelijk en financieel opzicht professioneler aanpakken. De Osse Opera is met haar 87 jaar één van de oudste verenigingen in Oss, maar is tegelijkertijd ook springlevend.
Het koor is ook een vereniging in de letterlijke zin van het woord. De zangers en zangeressen zingen met elkaar maar gezelligheid is erg belangrijk.

Bestedingsdoel

De leden en het bestuur zijn allen vrijwilligers en betalen een geringe contributie.
Men is trots op hun vereniging en tonen betrokkenheid door zich ook in te zetten in de werkgroepen.
Om de optredens en concerten er mooi uit te laten zien, hebben we natuurlijk
gepaste kleding nodig. Hoewel ook voor dit doel werkgroepjes bestaan,
moeten stoffen en accescoires worden aangekocht. Een schenking van de Rabobank zou derhalve zéér welkom zin!
Ga naar de website van Osse Operavereniging
Resultaat:€ 455,07