Rabobank Oss Bernheze

Nat. Ver. De Zonnebloem Afd. De Ruwaard

Mensen die door hun lichamelijke beperking in een isolement zijn geraakt door middel van bezoekwerk en activiteiten, weer meer bij de gemeenschap te betrekken.

Bestedingsdoel

Door bezoekwerk en gezamenlijke activiteiten mensen met een lichamelijke beperking, jong en oud, uit hun isolement te halen.
Resultaat:€ 479,02