Rabobank Oss Bernheze

Jongerenkoor Orfeon

La Orfeon is een koor met 20 enthousiaste leden.
Ons genre is pop-, jazz-, film en musicalmuziek

Bestedingsdoel

Als sociaal/maatschappelijk doel willen we gaan optreden in verzorgingshuizen.
Resultaat:€ 637,10