Rabobank Oss Bernheze

Stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles

Stadsharmonie KVA staat als harmonie in de Osse gemeenschap en presenteert zich meerdere malen per jaar door het verzorgen van uitvoeringen. De vereniging heeft een drietal orkesten, het beginnersorkest Opmaat, het Studie Orkest en de Harmonie. De leden doorlopen de drie orkesten met het uiteindelijke doel om in de harmonie mee te kunnen gaan spelen.

Bestedingsdoel

De vereniging KVA kiest jaarlijks op een basisschool waar binnen het project Windkracht 6 de kinderen van groep 6 kennis kunnen maken met muziek en diverse muziekinstrumenten. In het aansluitende jaar bestaat dan voor belangstellende leerlingen de mogelijkheid om in de buitenschoolse opvang les te krijgen op een gekozen instrument. De instrumenten de de begeleiding van onze eigen docenten worden gratis door KVA ter beschikking gesteld.
Het geld van de ClubSupport zal hiervoor worden ingezet
Resultaat:€ 502,97