Rabobank Oss Bernheze

K.B.O. afd. Vorstenbosch

Naast belangenbehartiging is “elkaar ontmoeten” de belangrijkste doelstelling van
KBO Vorstenbosch. Daarvoor organiseren we diverse activiteiten op het gebied
van ontspanning en beweging.
KBO Vorstenbosch rekent tot haar doelgroep; alle senioren uit Vorstenbosch vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. “Jonge” senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die b.v. contacten willen met leeftijdgenoten.

Bestedingsdoel

Ondersteunen van onze senioren verenigingsactiviteiten
Resultaat:€ 886,19