Rabobank Oss Bernheze

Buurtver. De Zomerdijk

De buurtvereniging organiseert activiteiten voor jong en oud. Op deze manier stimuleren wij het contact tussen de bewoners en de saamhorigheid in onze buurt.

Bestedingsdoel

De speelweide maakt een belangrijk deel uit van onze buurt. De speelweide wordt niet alleen door onze buurtkinderen bezocht, maar ook kinderen uit heel Nuland komen graag op de speelweide spelen. We willen het geld daarom besteden aan het onderhoud van de speelweide en eventueel het uitbreiden met een nieuw speeltoestel. Hierdoor blijft de speelweide een aantrekkelijke plek voor onze jeugd en die van Nuland.
Resultaat:€ 311,36