Rabobank Oss Bernheze

Koraal

Koor Koraal heeft 36 leden, waarvan 4 leden een muzikaal ondersteunend combo vormen. De overigen zingen moderne 4-stemmige liederen o.l.v. een deskundige dirigent. De wekelijkse repetities vinden elke maandagavond plaats in cultureel centrum De Pas. Op diverse evenementen in Heesch of soms daarbuiten zijn wij al 35 jaar te zien en horen.

Bestedingsdoel

Koor Koraal uit Heesch bestaat in 2020 35 jaar, een KORALEN jubileum. Uiteraard willen de leden dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zijn nu reeds een jubileumvoorstelling aan het voorbereiden. In deze voorstelling willen we ons van onze beste kant laten zien en horen voor alle inwoners van Bernheze, maar dat brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Daar deze kosten niet allemaal betaald kunnen worden uit de contributies, hopen we op een mooie bijdrage via de Rabo ClubSupport.
Resultaat:€ 306,57