Rabobank Oss Bernheze

KBO het Zuiderlicht

Ouderen ontspanning aanbieden dmv kaartje leggen, biljarten, gymmen, hobbymiddagen, reisje,
gezamelijke feestdagen doorbrengen met een lunch of diner.

Bestedingsdoel

Vervanging verouderde geluidsinstallatie
Resultaat:€ 210,77