Rabobank Oss Bernheze

Stg Sociaal Cultureel Willibrordcentrum

Het Willibrordcentrum is een ontmoetingsplaats, gelegen naast de Heeswijkse kerk. Het Willibrordcentrum heeft geen betaalde krachten; ongeveer 30
vrijwilligers dragen zorg voor een goed verloop van alle activiteiten. Het centrum heeft voor iedere sociaal-culturele activiteit een passende ruimte.
Een ontmoetingsplek, waar iedere bezoeker welkom is. Dat is de gedachte
achter dit centrum, dat in 2016 is uitgebreid en gerenoveerd.

Bestedingsdoel

In het kader van energiebezuiniging willen we de mogelijkheid hebben om de klimaatbeheersing van alle zalen en de elektrische apparatuur centraal en op afstand te kunnen controleren en regelen via een domotica systeem.
Ga naar de website van Stg Sociaal Cultureel Willibrordcentrum
Resultaat:€ 565,24