Rabobank Oss Bernheze

Het Smitskoor

Het Smitskoor bestaat uit 16 leden die o.a. de missen zingen van Pastoor Smits en andere profane liederen. Wij zijn een zelfstandig koor en zijn dus niet verbonden aan wat voor kerkelijke instelling dan ook.

Bestedingsdoel

huur repetitie locatie, aanvulling/verniewing kleding, omzetten muziekstukken in 3-stemmig zingen, vergoeding dirigent e.a..
Resultaat:€ 114,96